Kommunen vant saken om erstatning etter flommen i Kvam. Ordfører Rune Støstad: - Nå håper vi saken stopper her

Gjensidige Forsikring tapte i Eidsivating lagmannsrett og må betale for skadene på huset, som ble ødelagt av flommene både i 2011 og 2013.

Mange av husene ble rasert i Kvam. Ekteparet Unni Tove og Helge Hansen hadde i 2013 akkurat flyttet inn i nytt hus, da flommen på nytt ødela huset deres.   Foto: Olsen, Geir/NTB Scanpix

Nyheter

I retten har striden dreid seg om ansvaret for å utbetale erstatning etter flomskader på ett bestemt hus; huset til Unni Tove og Helge Hansen.

Er det forsikringsselskapet, eller Nord-Fron kommune som er erstatningsansvarlige?

I juni 2011 ble nemlig huset til ekteparet totalskadd i flommen. Kommunen ga dem likevel tillatelse til å bygge nytt hus på samme tomt. Dette med bakgrunn i at området ved Storåa, der vannmassene herja som mest, skulle flomsikres. Huset til Hansen lå som nærmeste nabo til åa, som gjorde store skader på husene i området i 2011.


Flomerstatning behandles i retten for andre gang

Forsikringsselskapet mente kommunen må ta erstatningsansvaret etter å ha latt innbyggere bygge hus på flomutsatt sted. Denne uka behandles ankesaken.


Siste hånda på verket var akkurat lagt, da 2013-flommen ødela huset for andre gang. Kommunen ga, etter flommen i 2011, ekteparet tillatelse til å bygge opp igjen huset på samme tomta.  Foto: Olsen, Geir/NTB Scanpix

Tilbake i tid

Men i 2013 kom en ny flom. Huset til Hansen ble også denne gangen totalskadd.

Gjensidige har betalt erstatning til ekteparet, som forøvrig i senere tid har bygd seg hus et annet sted i bygda.

Etter at huset ble tatt av flommen i 2013, stevnet forsikringsselskapet Nord-Fron kommune for 7 millioner kroner og tapte i tingretten. Dommen ble anket til Eidsivating lagmannsrett, som nå har kommet med sin avgjørelse.

Gjensidige mente at Nord-Fron kommune hadde et ansvar ved at de tillot bygging i et flomutsatt område.

- Gjensidige mener at dommen fra lagmannsretten setter Kommune-Norge tilbake i tid når det gjelder ansvarsplassering. Vi er skuffet over at retten slår fast at Nord-Fron kommune ikke har ansvaret da de tillot bygging i et flomutsatt område, sier Gjensidiges advokat, Merete A. Utgård, i en kommentar til dommen til NTB.

Huseier Helge Hansen mener også at kommunen ikke er helt uten skyld i saken.

– Vi synes jo at kommunen burde undersøkt mer før de tillot bygging den gang, sier han.

Gjensidiges advokat mener saken har stor prinsipiell betydning for store deler av forsikringsbransjen og kommunene.

– Forsikring skal dekke skader som skjer plutselig, uforutsett og ikke kan forebygges eller hindres. Når man ved tidligere naturhendelser får et klart varsel om flomfare, så er det klart uforutsett og man kunne ha hindret skade, sier hun.

En belastning

Ordfører Rune Støstad forteller til Dølen at saken har vært en belastning for kommunen.

- Det har tatt tid, men også vært en belastning for kommunen å bli trukket for retten i denne saken. Jeg tenker at det også har vært en belastning for de flomrammede i Kvam. Nå mener jeg at alle bør få ro, sier Støstad.

Han er fornøyd med utfallet, og mener det er det eneste riktige i saken.

- Nord-Fron kommune fulgte rådene fra faginstansen, NVE. Vi gjorde vurderinger ut i fra rådene vi fikk, da vi beslutta å gi tillatelse til å bygge på samme tomt etter flommen i 2011. Vi ser på dommen som en stadfesting av at vi håndterte dette på riktig måte, sier Støstad, som mener et det nå er på tide å legge saken død.

- Nå håper jeg at vi er ferdige, at vi slipper å rippe mer opp i flommen, som så mange i Kvam ble ramma av, avslutter ordføreren.