Vil gi dispensasjon til å bygge Stixrudtårnet i Sødorp

Planutvalget i Nord-Fron godkjente planen med å bygge et galleri etter kunstneren Christoffer Stixrud.

Skisse av det planlagte Stixrudtårnet. 

Nyheter

Administrasjonen i kommunen ville ikke gi dispensasjon til bygget med henvisning til brudd på byggeforskriften for fritidseiendommer. Lokalpolitikerne var av en annen mening. Stixrudtårnet er planlagt å ruve rundt 13 meter over bakken.  Saken var omtalt som hovedsak på framsida i siste nummer av Dølen.


Stixrud bodde i Sødorp

Det er kunstnerens barnebarn, Are Saastad, som har kommet med planene og med søknad på bygging av Stixrudtårnet øvst i Sødorpbygda. Bygget er tenkt oppført på eiendommen Temork, der kunsteren Christoffer Stixrud bodde fra 1941 til 1949. Her vil etterkommerne som i dag eier hyttetunet, arrangere utstillinger med Stixrud sine malerier.


Planlegger galleritårnet "Stixrudtårnet" i Sødorp

Etterkommere av kunstneren Christoffer Stixrud vil lage galleritårn på 13 meter.

 

Forslag fra AP

Nord-Fron AP la fram et forslag som medførte at det skulle gis dispensasjon til å sette opp tårnet. De fikk full støtte for dette fra hele planutvalget med unntak av èn stemme fra SP. Vedtaket fra planutvalget skal nå ut på høring.

- I høringsrunden kan det  komme merknader fra regionale myndigheter som vi må vurdere, men vi mener dette er en sak kommunen skal si ja til, sier leder av planutvalget, Magnar Bratlien fra AP.