Får ikke felle kongeørn i Nord-Fron

Skadeomfanget er ikke stort nok for å felle kongeørn i Kvam, melder Fylkesmannen. Kommunen får midler til ekstraordinært tilsyn.
Nyheter

Fylkesmannen i Innlandet (FM) har avslått søknaden om å få felle én kongeørn i Nord-Fron. om tillaltelse til felling, samt tilskudd på 15 000 kroner til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-midler).