Vil gi 100 000 kroner i boligstøtte

Formannskapet i Sør-Fron går inn for å øke støtten til nye boliger med 10 000 kroner.
Nyheter

Formannskapet i Sør-Fron vedtok denne uka at kommunens tilbud om støtte til bygging av bolig skal økes med 10 000 kroner, til totalt 100 000 kroner.

Vil øke antall

Kommunen har siden 2009 gitt støtte til søkere som bygger bolig til eget bruk. Fram til nå har taket på antallet søkere vært 40 innvilgede søknader, men i forslaget som ble lagt fram på møtet mandag, økes det til 60 stykker.

Det trekkes fram at kommunen har flere byggeklare tomter og at det bør legges til rette for at disse blir mest mulig attraktive.

Opp i kommunestyret

I starten av mai i år var beholdninga i boligbyggingsfondet 720 000 kroner. Det er i løpet av 2018 og inneværende år gitt fire tilsagn om tilskudd, som ikke er utbetalt. Tilskuddene utbetales når boligene står ferdigstilt.

Tilleggsløyvinga på til sammen 2,04 millioner kroner blir tatt fra kommunens disposisjonsfond.

Saken kommer opp for behandling i kommunestyret 18. juni.


Sør-Fron kommune hyra inn megler og satte ned prisene. Det fikk fart på tomtesalget

Sør-Fron kommune søkte tidligere i år bistand fra megler for å få solgt unna tomter. Nå gir arbeidet resultater, forteller partene.