Åpna egenprodusert sykkelløype

Øsende regn til tross, elevene ved Harpefoss skule var fast bestemt på å åpne skolens nyeste attraksjon.

Dugnadsgjeng: Emil Brenden, Audun Nystuen, Mikkel Korpela, Gaute Hernes Doseth, Elias Gedra og Ola Brenden har bidratt til skolens nye sykkelløype.  Foto: Silje Josten Lien

Publikum: De andre elevene på skolen møtte opp for å overvære åpning.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

- Vi har bedt om det i mange år nå, men det ble ikke noe før nå.

Det øsregner idet Emil Brenden og fem andre gutter tråkker i veg over grusen og tar en avstikker opp i tettere terreng. Bak dem står de andre elevene ved Harpefoss skule, for å overvære åpninga av skolens nye sykkelbane.

Brukte friminutter

På arealet lå det tidligere en utebarnehage, men da denne ikke lenger var operativ, øynet elevene muligheten til å få plass det kjærkomne tilbudet. Et tilsvarende tilbud har vært etterlyst i flere år og i år fikk elevrådet gehør.

I tillegg til Brenden, har Audun Nystuen, Mikkel Korpela, Gaute Hernes Doseth, Elias Gedra og Ola Brenden, samt vaktmester Østen Bergum, stått for arbeidet. Flere foreldre har bidratt med grus til deler av traseen.

- Det har ikke tatt så lang tid, vi har brukt friminutter og så har vi hatt to-tre skoletimer der vi har jobba med dette, sier Nystuen.

De legger ikke skjul på at de gjerne skulle hatt tilbudet tidligere, men sier seg godt fornøyde med å få testa ut løypa framover. Sjøl om de må finne seg i at de ulike klassene får tilmålt tid. Det for at alle skal ha en mulighet til å prøve.

I aksjon: Ola Brenden tester ut et av hoppene.  Foto: Silje Josten Lien

For alle

I tillegg til prøvesykling, leste lærer Marte Sandum Barkenæs opp reglene; som blant annet omfatter bruk av hjelm og å vise hensyn, både når en sjøl sykler og når en oppholder seg i nærheten.

De eldre guttene liker å sykle i terreng, men lover at løypa skal passe for alle.

- Vi har ordna sånn at det går an å kjøre ved sida av hoppene, og noen steder er enklere enn andre å kjøre. Så alle kan sykle her.

Dugnad: Guttene sammen med vaktmester Østen Bergum, som har hjulpet elevene med å lage løypa.  Foto: Marte Sandum Barkenæs