Diskuterte klima- og miljøutfordringer ved klesproduksjon

Dalens første Fikselaug ble arrangert på Vinstra denne uka.

Møte: Unge og litt eldre møttes og diskuterte miljø og tekstilproduksjon.  Foto: Borgny Sletten

Senterungdommer: F.v: Anders Aasen Slåen, fylkesleder Bergljot Oldre, lokallagsleder Kristin Amrud og Marit Andrisdotter Kvam fra fylkesstyret.  Foto: Borgny Sletten

Foredrag: Solveig Orstad Teigen fortalte om prosjektet Holdbart.  Foto: Borgny Sletten

Nyheter

På verdens miljødag, 5. juni, ble det arrangert Fikselaug på Vinstra. Temaet var klær, tekstilproduksjon og hvordan ivareta det en allerede har. Klesproduksjon er ressurskrevende, potensielt farlig for de som produserer klærne og bidrar til store utslipp på verdensbasis.

Initiativ fra de unge

Ifølge en SIFO-rapport fra 2016, eier hver nordmann i snitt 359 plagg, hvorav hvert femte sjelden eller aldri brukes.

Initiativet til et slikt arrangement kom fra Kristin Amrud og Senterungdommen i Midtdalen, som fikk med seg husflidslaget i Fron på ideen.

I talen snakket Amrud blant annet om ungdomspartiets engasjement mot ny olje- og gassutvinning på norsk sokkel og at fornybare alternativer må bli billigere. I tillegg var klesproduksjon og hvor ressurskrevende den er, et tema.

Holdbart

Fikselauget er det første av sitt slag i dalen, forteller Borgny Sletten i Nord-Fron Sp. Rundt 20 personer tok turen, både unge og voksne.

Solveig Orstad Teigen fortalte om Husflidslagene sitt prosjekt Holdbart, som tar sikte på at økt kunnskap om materialer, håndverk og husflid kan bidra til å gjøre den enkelte til en mer ansvarlig forbruker.

Fron Husflidslag vil, ifølge Sletten, fortsette med Fikselaug på årlig basis.