- Et godt skolemiljø er viktig

Nord-Fron kommune må jobbe med «avdekkingskompentanse», sier direktør hos Fylkesmannen i Innlandet.

Rutiner: Arbeid med gode rutiner for å sikre et godt skolemiljø er viktig, sier Eli Blakstad, direktør for virksomhetsområdet helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie hos Fylkesmannen i Innlandet.  Foto: Ivar Ødegaard/Fylkesmannen i Innlandet

Nyheter

- Det som er av lovbrudd er tilknytta arbeid med skolemiljøet ved skolene. Et godt skolemiljø er et viktig og noe skolen har ansvar for, sier Eli Blakstad, direktør for virksomhetsområdet helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie hos Fylkesmannen i Innlandet.

I vår har Fylkesmannen i Innlandet (FM) gjennomført et tilsyn med Vinstra ungdomsskole, barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenestene i kommunen, etter drapet 31. oktober i fjor. Vinstra vidaregåande skule (VVS) var også omfatta av tilsynet, som var systemretta og ikke retta mot enkeltpersoner.

Tirsdag ble den foreløpige tilsynsrapporten lagt fram.

- Ikke vurdert hendelsen

I rapporten understreker FM at det ikke er vurdert om det er noen sammenheng mellom funnene i tilsynet og drapet.

- Vi har ikke vurdert den konkrete hendelsen, det er et eget spor som politiet jobber med. Fylkesmannen har sett på systemet, sier Blakstad.

Det er ikke avdekket lovbrudd innenfor de aktuelle områdene innen helse-, omsorg- og barneverntjenesten.

I rapporten påpekes det at Vinstra ungdomsskole og Vinstra vidaregånde skule «må forbedre det systematiske arbeidet for å sikre at skolen ivaretar alle delpliktene i kapittel 9 A og sørge for en forsvarlig og hensiktsmessig dokumentasjon av det de gjør».

«Avdekkingskompetanse»

Kapittelet i opplæringsloven omhandler elevenes skolemiljø.

- Hvordan fanger en opp elever som ikke har det bra, hva ser en etter? En felles forståelse for dette arbeidet i et kollegium er viktig. I rapporten trekkes «avdekkingskompetanse» fram, det er et område å jobbe videre med, sier Blakstad, før hun understreker at hun føler seg trygg på at kommunen forstår viktigheten av dette arbeidet.

Kommunen har tre ukers frist på å komme med innspill til rapporten. Blakstad vil ikke anslå når den endelige rapporten kan foreligge, da det avhenger av mengden innspill FM mottar.