Foreløpig tilsynsrapport: Brudd på opplæringsloven

Fylkesmannen i Innlandet la tirsdag fram sin foreløpige rapport etter vårens tilsyn i Nord-Fron.
Nyheter

I vår har Fylkesmannen i Innlandet (FM) gjennomført et tilsyn med Vinstra ungdomsskole, barnevernstjenesten og helse- og omsorgstjenestene i kommunen, etter drapet 31. oktober i fjor. Vinstra vidaregåande skule (VVS) var også omfatta av tilsynet, som var systemretta og ikke retta mot enkeltpersoner.

Initiativet til tilsynet kom fra Nord-Fron kommune og hovedformålet var å se på samhandling mellom de ulike tjenestene.

- Manglende oppfølging

Tirsdag ble den foreløpige tilsynsrapporten lagt fram. Der understreker FM at det ikke er vurdert om det er noen sammenheng mellom funnene i tilsynet og drapet.

Det er ifølge den foreløpige rapporten ikke avdekka lovbrudd innenfor de aktuelle områdene innen helse-, omsorg- og barneverntjenesten. Rapporten peker dog på flere risikoområder som kommunen oppfordres til å jobbe med.

Tilsynet har vist mangler ved Nord-Fron kommunes system for oppfølging og vurdering av kravene i opplæringsloven, og FM konstaterer lovbrudd, jmf. kapittel 9A.

FM skriver: «Ved Vinstra ungdomsskole har vi påpekt at skolen må forbedre det systematiske arbeidet for å sikre at skolen ivaretar alle delpliktene i kapittel 9A som gjelder skolemiljø, og at de sørger for en forsvarlig og hensiktsmessig dokumentasjon av det de gjør».

- Ansvar for å være årvåkne

FM har ikke funnet mangler ved fylkeskommunens oppfølgingssystem, men FM påpeker at VVS må forbedre det systematiske arbeidet, for å sikre at skolen ivaretar pliktene i tidligere nevnte lovkapittel.

Retten til et trygt og godt skolemiljø handler både om det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Ansatte innenfor de ulike tjenestene som er omfattet av tilsynet har et ansvar for å være årvåkne overfor barn og unge, skriver FM.

Kommunen anbefales å gjennomføre en grunnleggende intern drøfting, der samarbeid og reell samhandling, samt hvorvidt det er grunnlag for å fjern eller revidere disse, vurderes.

Kommunen har frist til 2. juli for å gi tilbakemeldinger til FM. Etter endt prosess legges den endelige tilsynsrapporten fram.


Tiltalen etter drapet på Vinstra: Mener 17-åringen var psykotisk

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter har onsdag 5. juni tatt ut tiltale mot en 17 åring fra Vinstra for drap og for å skadet en annen.Sorenskriveren i møte med ungdommene: - Vi må berolige elevene og ufarliggjøre sjølve rettsaken

Sorenskriver Elisabeth Løvold har vært på Vinstra vidaregåande skule for å snakke med elevene.16-åring erkjenner å ha drept den 16 år gamle jenta på Vinstra

I følge TV2 erkjenner den 16 år gamle gutten som er siktet for drap på 16 år gamle Laura Iris Haugen på Vinstra 31. oktober, straffskyld.