Donerte mjølsekk fra Vinstra Bruk til "Skodalsåas venner"

Og mjølsekken fikk plass som en del av vennegruppas nye utstilling i ei tørrstugu på Skodalshaugen.

Leder av Fron Historielag, Ole Christian Risdal, kom småtravende med en mjølsekk som gave til Skodalsåas venner.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Her er ei gammel smiu på plass, til stor glede for mange besøkende, og nå er også en gammel tørrstugu restaurert og reist for bruk som et utstillingslokale av gammel redskap brukt i kornproduksjon.