Far til tiltalte fortalte om familiens bekymring for sønnen

Da faren til den 17 år gamle tiltalte gutten entret vitneboksen, fikk retten høre om hvordan foreldrene så at sønnen endra seg utover året 2018.

Forsvarsadvokat Nora Hallén og statsadvokat Jo Christian Jordet stilte guttens far spørsmål torsdag ettermiddag.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

Den morgenen drapet skjedde, forklarer far om en normal morgen i hjemmet på Vinstra. Tiltalte var nede og smurte matpakke, før han gikk opp igjen på rommet sitt. Det var ellers en travel morgen, alle skulle på jobb eller skole. Tiltalte sykla til skolen, slik han gjorde hver dag.

Ble bekymra

På ettermiddagen reagerte så mor på at ikke sønnen kom hjem fra skolen til den tida han pleide. Både far og mor ringte og sendte meldinger til ham, uten å få svar.

- Da jeg dro fra jobb, møtte jeg politibiler med blålys. Da begynte jeg å bli veldig bekymra for (sønnens navn). Jeg kjørte etter. Da jeg kom opp i byggefeltet, var det kaos. Så fikk jeg ei melding av en kammerat som lurte på om jeg visste om det hadde skjedd et knivdrap der. Da ble jeg satt ut og parkerte bilen i grøfta, forteller han.

Da han gikk ut av bilen, møtte han politi og mor til jenta.

"Sønnen din har drept (navnet på jenta)", sier mora.

- Da fikk jeg sammenbrudd og politiet tok seg av meg, sier han.


Forklarte seg om kriminaltekniske undersøkelser

Fjerde dag i rettssaken etter drapet på Vinstra starta tidlig torsdag morgen.

 

Var bekymra

Faren beskriver en sønn som var snill og blid, som ei solstråle i barndommen. Familien var stolte av ham. Han var senere også pliktoppfyllende og nøyaktig om han gjorde noe arbeid. 

Det var ingen som meldte fra om noen bekymring for ham. I barnehagen lekte han og tegna, også barneskolen gikk tilsynelatende bra, sjøl om foreldrene visste at han til en viss grad ble utfryst og mobba.

- Så tenkte vi det ble bedre da han kom på ungdomsskolen, sier far. Han forteller også om at sønnen hele tida hadde et godt forholdt til familien forøvrig.

Men utover på ungdomsskolen beskriver far at det skjer en endring. Han hadde tidligere vært svært skoleflink, nå slutta han å gjøre lekser og karakterene ble dårligere. Ingen venner kom på besøk, han gikk ikke ut. Foreldrene trodde han gikk på ungdomsklubben, men på et tidspunkt fikk de vite at der var han ikke.

Foreldrene var på det tidspunktet bekymra for sønnen.

- Han var ensom, han slet sosialt. Vi var bekymra, sier far.


Dette skjedde i retten onsdag

Vitner og politi foklarte seg

På tredje dag av rettssaken etter drapet på Vinstra tok sju personer plass i vitneboksen.

 

Fjerna seg

Han forteller at familien ved to anledninger tok opp sin bekymring med "diverse myndigheter", som han sier. Det var formelle møter. Det kom ikke noe ut av dette, forklarer han. De fikk høre at de ikke hadde noen grunn til å bekymre seg.

Familien innfant seg med at dette da var vanlige tenåringsproblemer.

Det kommer fram at det var et møte med en ansatt ved skolen, samt i samtale med avdeling for rus- og psykisk helse bekymringene ble formidla.

Foreldrene så fram til at sønnen skulle begynne på videregående, og kanskje få seg noen nye venner. Men endringen kom ikke, istedet følte de han fjerna seg mer og mer fra dem. Faren forteller om flere egenskaper som endra seg hos gutten i denne perioden.

Faren får spørsmål fra aktor Jo Christian Jordet angående en tentamensoppgave tiltalte skrev i 10. klasse.

- Ble du kontakta av skolen om denne?, spør aktor.

- Nei, svarer han.

Far forteller at han har lest stilen i ettertid.

- Det var sjokkerende lesning, sier han.

Faren gir også uttrykk for at sjøl om han og familien har det vanskelig nå, er det ingenting i forhold til hvordan jentas familie har det.

På slutten av forsvarer Nora Hallén sin utspørring, får faren vise bilder til retten av sønnen, slik han var i årene og i tida før høsten 2018.

Gjennom media

Bistandsadokat Nina Braaten Hjortdal spør faren om han hadde kjenskap til filmene sønnen har laget.

- Nei, sier faren.

- Det jeg vet om de filmene er det jeg har lest gjennom media.

Hjortdal ønsker også å vite hvor han tenker at det er naturlig å henvende seg dersom en er bekymra for barnet sitt.

Faren svarer at han ser det i ettertid at det var andre instanser enn dem de forhørte seg med, de burde tatt kontakt med.

- Jeg har tenkt mye på det i ettertid, hvorfor vi ikke gjorde det, sier han.

Faren beklager med sin djupeste medfølelse til jentas familie og sier at som foreldre gjorde de så godt de kunne.

- Jeg vet ikke, det var vel ikke godt nok, da. Vi spurte om hjelp, men fikk høre at det ikke var grunn til bekymring. Alt var fryktelig vanskelig i perioden på ungdomsskolen. Jeg tenkte, er det virkelig slik det er å være tenåringsforeldre, sier han.

Dølen spør rettskommentator Olav Rønneberg i NRK hvordan han oppsummerer farens vitnemål.

- Det kommer ganske kraftige utfall mot Nord-Fron kommune, og det er absolutt relevant for saken, sier han. NRK har vært i kontakt med flere i kommunen, som ikke ønsker å kommentere noe, så lenge rettssaken pågår.

- Faren forklarer seg også om guttens tilstand før drapet. Det er til særlig interesse for rettspsykiatere og dommer. Jeg tror dette var et viktig vitnemål, sier Rønneberg.


Storesøster: - Det er vanskelig å tenke så mye som en dag framover

Storesøster til jenta som ble drept på Vinstra fortalte i retten om ei lillesøster som var hennes beste venn.