Tiltaltes barneskolelærere forklarte seg for retten

Tre av den tiltaltes tidligere lærere forklarte seg om en rolig og tilbaketrukket gutt.

Rettssal: Mandag starta andre uke i hovedforhandlingen etter drapet på Vinstra 31. oktober i fjor.  Foto: Tone Sidsel Sanden

Nyheter

Andre uke av hovedforhandlingen etter knivdrapet på Vinstra i oktober i fjor startet med forklaringene til tre lærere som hadde den tiltalte 17-åringen som elev på ulike tidspunkt på barneskolen. Disse er blitt tilført vitnelista i ettertid og ble avhørt av politiet nylig. Etter dem forklarte flere fagpersoner fra psykiatrien seg for retten.

Rettssaken går for lukkede dører, kun pressa og personer med relevant tilhørighet til saksgangen kan være til stede. Lærerne var løst fra taushetsplikten sin, men det var lagt ned referatforbud. Dette ble påklaget av en representant fra pressen.

Etter en vurdering av referatforbudet på taushetsbelagte opplysninger, kom dommer Ingulf Nordahl med en kjennelse. Der framkom det at vitnemålene til lærere likevel ikke skal være underlagt referatforbud.


Dette skjedde fredag

Medelever vitnet: - En kunne se smilet hans i 8. klasse, det gjorde en ikke i 10. klasse

Åtte personer forklarte seg på siste dag av den første uka i retten.

 

- Reagerte ikke på atferd

Den siste kontaktlæreren tiltalte hadde før overgangen til ungdomsskolen beskrev en gutt som var faglig sterk, men som gjerne trakk seg tilbake og i liten grad var delaktig på eget initiativ i timen. Hun tok så opp med foreldrene at hun kunne ønsket mer muntlig aktivitet og at tiltalte skulle bidra mer i timene.

På spørsmål om kontakt med hjemmet, svarte hun at hun kun hadde hatt kontakt med tiltaltes mor og at hun oppfattet henne som en mor som ville det beste for ungen sin.

Oppfatningen av tiltalte som noe tilbaketrukket gikk igjen hos de andre vitnene også.

- Behovet for voksenkontakt varierer hos barn, jeg kan ikke huske at jeg reagerte nevneverdig på det den gangen, svarte kontaktlæreren, på spørsmål om det var noe spesielt ved tiltaltes atferd.


Tiltaltes mor: - Jeg tenkte at han ikke passet helt inn

Åtte vitner, herunder medelever og lærere skal forklare seg fredag. Først ut av tiltaltes mor.

 

«Klovneoppførsel»

Ifølge et av vitnene oppholdt tiltalte seg aleine i skolegården en periode og hun fulgte da ekstra med i friminuttene. Da gutten begynte å gjøre framstøt for å delta på fotballbanen, trakk hun seg tilbake.

Tiltalte ble i retten beskrevet som god rent språklig. 17-åringens lærer i perioden 2.- 5. klasse fortalte at gutten på et tidspunkt satt aleine inne på skolen og skrev historier.

- Jeg lurte en periode på om han hadde det bra, jeg prata med mor og tiltalte, som fortalte at han likte å skrive historier. Så ble han en del av leken igjen og oppførte seg «som normalt», fortalte hun.

17-åringen skal på et tidspunkt ha begynt med det som beskrives som «klovneoppførsel».

- Jeg tok kontakt med hjemmet og atferden endra seg etter det. Internt på teamet ble det diskutert som ikke noe spesielt unormalt i aldersgruppa, og det var ikke aktuelt å ta videre.


Storesøster: - Det er vanskelig å tenke så mye som en dag framover

Storesøster til jenta som ble drept på Vinstra fortalte i retten om ei lillesøster som var hennes beste venn.Tiltaltes forklaring

Tiltalte: - Jeg følte meg ensom og alene, og følte kanskje ikke at noen kunne hjelpe

I sin forklaring mandag beskrev 17-åringen en hverdag preget av ensomhet og utenforskap. Aktor viet mye tid til tiltales dagbok, som blant annet inneholdt flere «voldsmanus».