Sakkyndige endrer konklusjonen - mener tiltalte var tilregnelig

De to rettssakkyndige endra oppfatning av tiltalte før og under rettssaken. Onsdag legger de fram sin vurdering.

Sakkyndige: Alexander Flaata og Terje Tørrissen legger fram sin vurdering av tiltalte onsdag.  Foto: Silje Josten Lien

Nyheter

Onsdag la de rettssakkyndige, psykiatrispesialist Terje Tørrissen og psykologspesialist Alexander Flaata, fram sin vurdering av den tiltalte 17-åringen.


Far til den drepte jenta: - Vi har grått i sju måneder

Den åttende dagen i retten starta med den drepte jentas far sitt vitnemål. Resten av dagen er satt av til de sakkyndiges vurdering.

 

Skrev tilleggserklæring

Tirsdag ble det klart at de ville legge fram en tilleggserklæring i retten, som indikerte endra oppfatning rundt tilregnelighetsspørsmålet. Denne ble levert til Den rettsmedisinske kommisjon like over midnatt. Retten ba om hastebehandling og etter en stund ble det klart at det ikke er funnet særlige mangler ved tilleggserklæringa, som er på 23 sider.

– Det er uvanlig at det kommer en tilleggserklæring, slik det gjorde i denne saken, kommenterte dommer Ingulf Nordahl.

Tørrissen starta framleggelsen med å redegjøre for lovverkets krav til å vurdere tilregnelighet. I straffelovens § 20, som omhandler tilregnelighet, er alder under 15 år, psykose, psykisk utviklingshemming i høg grad og sterk bevissthetsforstyrrelse oppgitt som grunnlag for utilregnelighet.

- Funksjonsnivå har ikke vært et tema i saken, det er ingen tegn på svekkelse i fungering, sier Tørrissen og sikter til psykisk utviklingshemning.

Tinghus: Hovedforhandlingen går i Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer.  Foto: Silje Josten Lien

 

Flere separate samtaler

De to har begge hatt flere separate samtaler med 17-åringen i løpet av vinteren. Inntrykket av ham var i all hovedsak det samme, fortalte de i retten, med tanke på kognitiv funksjon, evne til å svare på spørsmål, kroppsspråk med mer.

Flaata la fram funnene sine fra tester og skalaer brukt for å klassifisere og vurdere innenfor rettspsykiatrien.

De gikk så gjennom rapporten, og den påfølgende tilleggserklæringa, som ble levert inn til den rettsmedisinske kommisjon. Denne vurdererer om konklusjonen er logisk ut ifra framlagte premisser. Deretter tok de sakkyndige fatt på den ferskeste tilleggserklæringa.

De sakkyndige fortalte at de har jobba ut ifra to hovedhypoteser, med ulike diagnoser.

Flaata sier at de har fått et klarere bilde av tiltaltes funksjonsnivå i løpet av rettssaken.

- Vi vurderer behov for en ny diagnostisk vurdering, dette er enn svært vanskelig sak å vurdere diagnostisk.

Tørrissen forklarte retten at de sakkyndige har kommet fram at tiltalte var tilregnelig, ikke psykotisk, da drapet ble begått. Han understreket at det har vært sterk tvil i saken, og at det dermed blir opp til retten å konkludere i dette spørsmålet.


Bestemor: - Det er en tragedie og skulle aldri ha skjedd

Tiltaltes bestemor fortalte at hun har måttet trekke seg tilbake, og unngå nyheter, for å bevare egen helse.

 

- Godt utenfor

- Det er ikke påvist noen positive psykotiske symptomer, sa han, før det ble påpekt at sjukdom ikke kan utelukkes helt, men at det kan være andre forklaringsmodeller for dette.

Ved tvil, skal de sakkyndige konkludere negativt, i henhold til retningslinjene de jobber etter. Det betyr at de skal lande på "tilregnelig".

- Hadde de negative symptomene på psykose vært mer omfattende, og det hadde vært litt mer indikasjon på positive symptomer, kunne tiltalte kanskje trekkes inn i 80-området, sa Tørrissen.

Med dette mener han § 80 i straffeloven, som lister opp unntak som kan gi redusert straff.

- Forhøyet fare

De sakkyndige mente også at det er forhøyet fare for at 17-åringen vil kunne begå nye straffbare handlinger av alvorlig karakter, at han vil trenge behandling over lengre tid og at hans voldsfiksering fortsatt er en del av tankegodset.

Om retten tar konklusjonen til følge, kan tiltalte dømmes til fengselsstraff eller forvaring. Dersom konklusjonen hadde vært utilregnelighet da drapet skjedde, vil han blitt overført til tvungent psykisk helsevern.

Ved rettsakens start, erkjente 17-åringen ikke straffskyld på tiltalens to punkter. Dette forklarte forsvarer Nora Hallén med at de mente han ikke var strafferettslig tilregnelig. Spørsmålet om tilregnelighet har vært sentral i rettssaken.


Fornærmet som grep inn forklarte seg i retten: - Det har vært grusomt i ettertid

Mannen som forsøkte å stoppe knivstikkinga var første vitne ut på første dag av hovedforhandlingen.