Støtter driftsbygningen på Ringebu Prestegard med èn million kroner

Fylkesutvalget i Oppland støtter Ringebu Prestegard med én million kroner. De bevilget totalt 2,5 millioner kroner til kulturbygg i sitt møte på Beitostølen tirsdag 25. juni.

Nå skal driftsbygningen ved Ringebu Prestegard settes i stand ved bruk av kulturbyggmidler. 

Nyheter

Ringebu Prestegard vil sette i stand hele driftsbygningen for å ta steget videre. De vil utvikle området til å bli et internasjonalt kjent besøksmål, basert på visning, formidling og aktivitet innen kunst, kultur, kulturminner og kulturlandskap.