For å bedre bemanningssituasjonen opprettes det faste vikarressurser på Sundheim

Under omorganiseringa ved Sundheim har det oppstått utfordringer vedrørende bemanningssituasjonen.

Sundheim: Virksomhetsleder ved Sundheim bo- og treningssenter på Vinstra, Hanne Kvamme, er trygg på at omorganiseringen og tiltakene som blir innført ved institusjonen, vil bedre forholdene vedrørende bemanningssituasjonen. Foto: Tor Larsen. 

Nyheter

Nå tas det grep. Administrasjonsutvalget i kommunen vi fra første august opprette fire helsefagstillinger på mellom 80 og 100 prosent for å dekke opp fravær. Dette er gjort i overenstemmelse med tillitsvalgte og vernetjenesten.