Fylket gir 10 millioner kroner ekstra - over 1500 husstander får bredbånd i Gudbrandsdalen

Oppland fylkeskommune satser stort på utbygging av bredbånd og bevilget 22,4 millioner kroner i fjor. Nå kommer det mer penger.

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Oppland og Kjersti Bjørnstad, komitéleder næring, miljø og klima i Oppland. 

Nyheter

 Da bretta gudbrandsdalskommunene opp ermene og satte av 11,2 millioner kroner selv.