Disse får arrangementsstøtte fra regionrådet i Midt-Gudbrandsdal

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har behandlet søknadene om arrangementsstøtte for våren 2019.

Rondaståk får 50 tusen kroner i arrangementstøtte for arbeid med miljøsertifisering. 

Nyheter

De faste søknadsfristene gjennom året er 15. mars og 14. oktober. Ved søknadsfristen den 15. mars var det kommet inn 11 søknader om støtte. Samlet var det søkt om 735 tusen kroner. Regionrådet informerer i sin rapport om at de fleste avslag er begrunnet i at de ikke oppfyller vedtatte kriterier og forutsetninger for å få støtte.