Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap får tillatelse til utvidet drift av sorteringsanlegg

Fylkesmannen gir Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) tillatelse til drift av sorteringsanlegg for ulike avfallstyper

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap har fått tillatelse fra Fylkesmannen til utvidet drift.  Foto: Stein Egil Granli

Nyheter

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra MGR om tillatelse til drift av sorteringsanlegg for ulike avfallstyper.