Føringer for håndtering av avfall fra fallvilt og slakteavfall fra storvilt

Fylkesmannen i Innlandet har i brev til kommunene gitt føringer for håndtering av avfall fra vilt og fallvilt.

Mindre mengder avfall fra jakt er unntatt fra forurensningsloven og kan graves ned lokalt hvis det ikke medfører nevneverdig skade på miljøet.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Større mengder jaktavfall og avfall fra fallvilt, skal normalt leveres til godkjent avfallsmottak.