Jubler over større frihet

Oppland er et av fem fylker som nå blir del av den utvida ordninga for tilrettelagt transport (TT).

Drosjer: Med en utvida TT-ordning, vil brukerne få større frihet i hverdagen og flere muligheter til å reise, forteller Garmo. Illustrasjonsfoto  Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Fornøyd: Sven Terje Garmo, fylkeslagsleder i Blindeforbundet i Oppland, har venta lenge på en utvidelse avTT-ordninga.  Foto: Privat

Nyheter

- Dette vart godt mottatt, denne typen ordning har vi jobba for i 30 år. Dette gir en frihet som mange andre tar for gitt, sier fylkeslagsleder i Norges Blindeforbund i Oppland, Sven Terje Garmo.

I tillegg til Oppland, har også Hedmark, Nordland, Hordaland og Telemark blitt med i den utvida TT-ordninga, som nå teller 13 fylkeskommuner. Oppland får vel 8,5 millioner kroner for andre halvår av 2019, som skal komme 500 personer til gode.

- Sparte på turer

TT, tilrettelagt transport, er et tilbud om alternativ transport for personer som, på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sjukdom, ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. Det er ingen lovfesta, individuell rett til denne typen tjenester og det er opptil den enkelte fylkeskommune å ta i bruk TT-kort.

- I dag har vi en sum å kjøre for. Det er avhengig av hvor langt du skal, hvor mange turer du får til på et år. Nå ligger vi an til å få flere turer i året. Tidligere sparte en gjerne på turer utover året, for å ha nok, forteller Garmo.

Foreløpig er det ikke klart hvordan det blir rent praktisk, men han er ikke i tvil om at det blir bedre. Nå kan kortet også brukes ved reise til de andre fylkene som deltar i ordninga.

Vil ha alle med

Kortet er ment som et supplement til andre rettighetsbaserte ordninger, som pasienttransportordninga ved legebesøk og behandling, eller arbeids- og utdanningsreiser.

- Vi har et mål om at alle fylkene skal bli en del av ordninga. På den måten sørger vi for at TT-brukere med særlige behov får bedre tilgang til transporttjenester, uttaler samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding.