Gardbrukere på baksida i Fåvang fortviler over manglende flomtiltak: - Det truer driftsgrunnlaget vårt

Gardbrukere på baksida i Fåvang mener at det må til både statlige og lokale tiltak for å sikre mot flom.

Bekymra: Knut Evensen, Mari Holen Berge og Pål Holen konstaterer at oversvømmelser fra Laugen stadig oftere fører til raserte avlinger og store kostnader til opprydding og reparasjoner.  Foto: Ole Maurits Nybakken

Nyheter

I 1964 sto det nye private flomvernet til tre garder på baksida på Fåvang ferdig. 600 mål sto beskyttet mot flom. I 1995 kom storflommen og oversvømte det aller meste langs Laugen i hele Gudbrandsdalen. Sida 2011 har elva flommet over tre ganger, med den foreløpig siste flom i fjor.