Set spørjeteikn ved konsekvensvurderingar

Tolv av nitten innspel som hadde kome inn til NVE da høyringsfristen gjekk ut førre fredag, var frå grunneigarar berørt på eitt eller anna vis.

Innspel: I dag går traseen mellom Harpefoss og Ringebu i dalbotnen, mellom anna med mange kryssongar av Gudbrandsdalslaugen.  Foto: Guro Vollen/arkiv

Nyheter

Den gamle høgspentlina mellom Harpefoss og Ringebu er klar for utskifting, og GE Nett ønsker å legge denne til ny trasé. Fristen for høyringsinnspel var 21 juni.