Flere yngre innom Konfliktrådet i Oppland

Antallet saker som havner på Konfliktrådet bord er jevnt, men så langt i år involverer de flere i alderen 15-17 år.

Konflikt: Strømmen av saker inn til Konfliktrådet har vært jevn første halvår. Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad/ NTB scanpix

Nyheter

Det viser tall fra Konfliktrådet for første halvår.

I perioden er det registrert 143 saker på fylkesnivå, ganske likt sammenligna med samme periode i fjor.  I Midtdalen er det registrert totalt 14 saker der folk bosatt i de tre kommunene har vært involvert i en sak. Sakstype spenner fra voldssaker til uenighet om ulike forhold og økonomiske spørsmål. På landsbasis har instansen mottatt 3895 saker i samme periode.


Gardbrukere på baksida i Fåvang fortviler over manglende flomtiltak: - Det truer driftsgrunnlaget vårt

Gardbrukere på baksida i Fåvang mener at det må til både statlige og lokale tiltak for å sikre mot flom.

 

Andre løsninger

- Det er fortsatt størst andel voldssaker, dette tallet har gått noe ned første halvår, men det er for tidlig å snakke om en tendens, forteller seniorrådgiver Grete Stabekk.

En «nykommer» blant sakene de har på bordet, er deling av bilder uten tillatelse, forteller hun. Nakenbilder utgjør en stor del av disse. Konfliktrådet får de sakene som er av mindre alvorlig karakter.

Sett under ett er det flest saker med parter i alderen 15-17 år, 52 prosent av alle saker i Oppland så langt i år.

- Dette kan jevne seg ut utover året, men det er jo tydelig. Dette kan blant annet ha sammenheng med at straffesakene som behandles i Konfliktrådet, først og fremst gjelder unge lovbrytere, sier hun.

Unge lovbrytere skal i hovedsak ikke fengsles, og det etterstrebes å finne løsninger der de straffes uten at det "ødelegger" for resten av livet, med mulighet for å komme seg på beina igjen.

Seks ungdommer i alderen 15-18 ble idømt ungdomsstraff eller har fått ungdomsoppfølging på fylkesbasis første halvår.

Ungdommen forplikter seg til å være med i et møte der partene treffes, delta i utarbeidelsen av enungdomsplan, samt at et oppfølgingsteam følger personen i gjennomføringsperioden. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene.

- Viktig med en annen slutt

I andre aldersgrupper varierer typen saker, men for dem over 50 år er det nesten utelukkende nabokonflikter, sier Stabekk.

Hun forteller at det for mange er viktig å få en annen slutt på det de har opplevd, spesielt ved voldshendelser.

- Når et anmeldt forhold av ulike grunner blir henlagt, er straffesaken ute av verden, men det betyr ikke nødvendigvis at problemet mellom partene er løst. Både den som har anmeldt saken og den som har blitt anmeldt kan ha behov for å snakke om det som skjedde.

Konfliktrådet behandler både sivil- og straffesaker, og skal være et nøytralt møtested for partene, med en uavhengig person til stede.

- Det er viktig at bearbeidinga skjer med den som gjorde det til stede.


Set spørjeteikn ved konsekvensvurderingar

Tolv av nitten innspel som hadde kome inn til NVE da høyringsfristen gjekk ut førre fredag, var frå grunneigarar berørt på eitt eller anna vis.