Kommunebarometeret 2019: Sjekk tilstanden i di kommune og korleis dei blir rangert i dei ulike tenestene

Det er både oppturar og nedturar å spore i årets kommunebarometer for kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

Midtdalskommunene Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron har i likehit med dei andre kommunene i landet vorte rangert i Kommunebarometeret.   Foto: Redaksjonen

Nyheter

Kommunebarometeret for 2019 vart lagt fram tysdag. Dette er eit barometer der alle landets kommuner blir samanlikna med kvarandre, basert på 47 ulike nøkkeltal. Tala er i hovudsak henta frå Statistisk sentralbyrå si Kostra-database.