Vegvesenet fremmer erstatningskrav etter sprengingsuhell

Statens vegvesen fremmer krav om å få erstattet sine utgifter til opprydding, rassikring og håndtering av hendelsen etter en sprenging i Elstadkleiva sør for Ringebu.

Området ved Elstadkleiva der sprengingsuhellet skjedde.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Det  var under sprenging i et privat fjellmassetak ved E6 i Ringebu i mars i år, at det gikk galt. Sprengingsarbeidet førte til skader på E6 og stor rasfare i fjellsida over vegen. E6 ble stengt i en periode.