Fylkesmannen frårår å godkjenne Stixrudtårnet: Meiner det skal dekke private behov, ikkje allmenne

Planutvalget i Nord-Fron gjekk inn for å godkjenne bygging av «Stixrudtårnet» øvst i Sødorp, men Fylkesmannen følgjer administrasjonen si tilråing, og går i mot.

Stixrudtårnet: Her er Stixrudtårnet i bakgrunnen, og manipulert inn med rette dimensjoner. Foran på bildet er Are Saastad - Stixruds barnebarn.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Tårnet er planlagt bygd på tunet etter maleren Kristoffer Stixrud, og av Are Saastad, barnebarnet til målaren Christoffer Stixrud.