Kåre kapper vinterveden i sommervarmen

For Kåre Tveit er vedkapping både rekreasjon og god trim.

Kåre Tveit storkoser seg når han får kappe og klargjøre vinterveden. 

Nyheter

Pensjonisten har sin egen vedkappingsplass rett nedenfor garden i Sødorp. I yngre dager var han å finne i skogen på vedhogst, men som pensjonist er det vedkappinga som gjelder.