Ringebu eldresenter skal få nytt navn - forslaget sendes ut på høring

I forbindelse med endringer i organiseringen av helse og omsorg i Ringebu kommune, er det kommet forslag om å endre navn på Ringebu eldresenter.

Det nye navneforslaget skal ut på høring fram til 2. august.  Foto: Ringebu kommune

Nyheter

Det nye navneforslaget er Ringebu omsorgssenter. Forslaget har vært til uttalelse hos Eldresenterets aktivitetslag, Ringebu eldreråd og Ringebu historielag. Bakgrunnen for forslaget er, i følge kommunens rådmann, at navnet «Ringebu eldresenter» gir leseren en oppfatning av at senteret er for eldre. Rådmannen mener at tilbudet her er for mange flere brukergrupper enn de som anser seg for å være i gruppen eldre. Dette bør gjenspeiles i navnet. Omsorgssenter er mer dekkende betegnelse for innholdet i bygningsmassen og et begrep som er mer brukt i dag enn det eldresenter er.


Får jobberfaring fra dag én på skolebenken

I løpet av fire år skal ti voksne personer lære seg det de trenger for å bli godt kvalifiserte ansatte innenfor kommunehelsetjenesten. De er sårt tiltrengt arbeidskraft.

 

To uttalelser kom inn:

Ringebu Historielag:
Siden den foreslåtte navneendring ikke omfatter noe nytt geografisk navn på nåværende Ringebu eldresenter, så mener Ringebu Historielag at det foreslåtte navnet er godt, og begrunnelsen for navneendringen er fornuftig.

Ringebu eldreråd:
Rådet behandlet endring av navn på Ringebu eldresenter i et møte og tok endringen av navnet til orientering. Det betyr at de ikke hadde noe merknader til navneforslaget.


Bygger stort i Ringebu- kontrakt på 44 millioner

Fron Bygg på Vinstra vant anbudet om nye omsorgsboliger i Ringebu.

 


Ut på høring
Det har dermed ikke kommet innspill om andre navn på Ringebu eldresenter. Nytt navn på dagens Ringebu eldresenter foreslås til «Ringebu omsorgssenter». Forslaget til nytt navn, Ringebu omsorgssenter, legges nå ut på høring og innspill kan sendes til Ringebu kommune innen 2. august 2019.