Dom i Vinstra-saken blir avsagt torsdag

Dommen blir ikke offentliggjort før fredag.

Dom etter rettssaken i Nord-Gudbrandsdal tingrett (foregikk tingretten på Lillehammer) blir avsagt torsdag.  Foto: Tone Sidsel Sanden

Nyheter

Dommeren i saken har varslet at dom i saken, der en 17 år gammel gutt fra Vinstra står tiltalt for å ha drept ei 16 år gammel jente, vil bli avsagt torsdag. Dommen blir ikke avsagt i rettsmøte.

Fredag får pressen tilgang til dommen.

Aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet, har lagt ned påstand om forvaring i 12 år, med en minstetid på åtte år.

Guttens forsvarer, Nora Hallén har lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Sjelden dom

Den store spenninga er knytta til om tiltalte blir dømt tilregnelig, eller utilregnelig. I utgangspunktet da rettssaken starta, hadde sakkyndige konkludert med at tiltalte var utilregnelig. De snudde i løpet av rettssaken. De psykiatriske sakkyndige ga derimot uttrykk for at de var sterkt i tvil, og at dette var en vanskelig sak. De konkluderte likevel med at tiltalte var tilregnelig da drapet skjedde.

Hallén sa i sin sluttprosedyre at den tiltalte gutten ikke vil få den hjelpa han trenger i fengsel. Gutten var 16 år da drapet skjedde i oktober i fjor.

Det er signalisert at dommen, uansett hva utfallet blir, vil bli anket.

Det er svært sjelden at mindreårige blir dømt til forvaring. Dette har skjedd kun to ganger tidligere i norsk rettshistorie.

Ei 15 år gammel jente ble dømt til forvaring etter å ha drept en ansatt på en barnevernsinstitusjon på Vollen i Asker i 2014. En 17-åring ble også dømt til forvaring etter å ha stukket en mann 53 ganger med kniv i Oslo i 2017.

18-åringen som sto tiltalt for å ha drept ei 13 år gammel jente på Varhaug i Rogaland 29. juli 2018, ble også i tingretten dømt til forvaring. Denne dommen er ikke rettskraftig, da dommen er anka.