Syver mener å ha svar på hvordan vilt kan stoppes fra å ta seg ut på nye E6

- Mye av problemet med hjortevilt på E6 i Lomoen kan løses med et ekstra gjerde, sier Syver Sletten i Sorperoa.

Her ender viltgjerdet, og det leder elgen rett ut på E6. 

Nyheter

Syver bor i Sorperoa, et par, tre hundre meter fra nye E6, og følger godt med hvor elgen ferdes i området.