Hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved Sundheim: - Det er sendt bekymringsmeldinger hvert år siden 2016

Hvert år siden 2016 er det sendt bekymringsmeldinger til Nord-Fron kommune omkring bemanningssituasjonen på Sundheim.

Tillitsvalgt for sykepleierne ved Sundheim i Nord-Fron, Andrea Holmestad, vil holde bemanningssituasjonen ved institusjonen varm fram mot valget og høstens budsjettbehandling. - Det er lokalpolitikerne som bestemmer budsjettet, sier hun. 

Nyheter

- Jeg blir forundret når flere lokalpolitikere framstår i media, etter at Ane Dybvadskog nylig sto fram i media med sin historie, som om dette er en ny og ukjent utfordring på Sundheim. Det siste bekymringsbrevet til kommunen ble sendt fra meg sammen med hovedtillitsvalgte i Delta, Fagforbundet og Hovedvernombud i januar 2019, samt at ansatte selv har levert inn skriv til ledelsen, forteller hovedtillitsvalgt for sykelpleierne ved Sundheim, Andrea Holmestad.