Dom i drapssaken på Vinstra: Tiltalte dømmes til 13-års forvaring med minstetid på åtte år

I tillegg til forvaring må tiltalte også betale oppreisningserstatning til tre personer.

Fra rettsaken tidligere i sommer.  Foto: Arkivbilde/Dølen

Nyheter

Dommen der en 17 år gammel gutt fra Vinstra står tiltalt for å ha drept ei 16 år gammel jente, ble offentliggjort fredag 19. mai kl 12.00. Aktor i saken, statsadvokat Jo Christian Jordet, hadde lagt ned påstand om forvaring i 12 år, med en minstetid på åtte år. Forsvarer Nora Hallén, hadde lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern for den nå 17 år gamle gutten, og ingen erstatningsplikt.


Den drapstiltalte 17-åringen erkjente ikke straffskyld

Den 17 år gamle gutten som er tiltalt for drap og grov kroppsskade på Vinstra i fjor, erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet mandag.

 

Ble dømt tilregnelig

Et stort fokus var knytta til om tiltalte ble dømt tilregnelig, eller utilregnelig. I utgangspunktet da rettssaken starta, hadde sakkyndige konkludert med at tiltalte var utilregnelig. De snudde i løpet av rettssaken. De psykiatriske sakkyndige ga derimot uttrykk for at de var sterkt i tvil, og at dette var en vanskelig sak. De konkluderte likevel med at tiltalte var tilregnelig da drapet skjedde, det gjorde også retten.

"Selv om tiltalte i dag er diagnostisert med en psykoselidelse, er det ikke holdepunkter for at det var tilstede en slik lidelse eller en sykdomsutvikling som innebar en realitetsbrist hos han på gjerningstidspunktet. Basert på den samlede bevisføring er retten etter dette kommet til at tiltalte var tilregnelig på gjerningstidspunktet", står det i dommen.


Far til tiltalte fortalte om familiens bekymring for sønnen

Da faren til den 17 år gamle tiltalte gutten entret vitneboksen, fikk retten høre om hvordan foreldrene så at sønnen endra seg utover året 2018.

 

Straffeutmåling

I likhet med aktor mener retten at drapet, når det også tas hensyn til den grove volden han påførte fornærmede, er av en slik art og omfang at det ville kvalifisert til lovens maksimal-straff på 21 år for en voksen lovbryter. Det foreligger ingen formildende omstendigheter.

Retten mener også at bevisføringen har vist at tiltalte ikke hadde en alvorlig psykisk lidelse uten å være psykotisk på gjerningstidspunktet, som kan medføre straffenedsettelse etter straffeloven § 80 bokstav f.

Ut fra rettspraksis og de hensyn straffeloven bygger på, skal det gjøres en reduksjon i straffen fordi tiltalte var mindreårig på gjerningstidspunktet.

Retten finner det riktig at straffereduksjonen for tiltalte i forhold til en voksen lovbryter ut fra alder, bør være noe i underkant av 40 %, da med veiledning i tidligere rettspraksis. Dommen er satt til 13-års forvaring med en minstetid på åtte år og fradrag av 261 dager i varetekt.


Aktor: - En grotesk og hjerteskjærende sak

Hovedforhandlingens siste dag er satt av til prosedyrer. Påtalemyndigheten legger ned påstand om forvaring for 17-åringen i 12 år, med en minstetid på åtte år.

 

Erstatningspliktig

Den tiltalte 17-åringen er også dømt til å betale 550 tusen kroner i oppreisningserstatning til offerets foreldre, samt 125 tusen kroner til mannen som ble knivstukket i foten to ganger da han grep inn for å forsøke å stoppe voldshandlingen.