Straffen til 17-åringen er strengere enn påstanden – forsvarer vurderer anke

Påtalemakten er tilfreds med dommen, men forsvarer vurderer å anke saken.

Forsvarsadvokat Nora Hallèn og statsadvokat Jo Christian Jordet.   Foto: Silje Josten Lien/Arkiv

Nyheter

Dommen til 17-åringen for knivdrapet på Vinstra, er ett år strenger enn aktors påstand om straff. Aktor la ned påstand om 12-års forvaring med minstetid på 8 år. Dommen ble 13-års forvaring.


Dom i drapssaken på Vinstra: Tiltalte dømmes til 13-års forvaring med minstetid på åtte år

I tillegg til forvaring må tiltalte også betale oppreisningserstatning til tre personer.

 

Aktor er tilfreds

– Påtalemyndigheten er tilfreds med at retten har fulgt vårt syn på tilregnelighets- og reaksjonsspørsmålet. Det er riksadvokaten som vil ta stilling til om dommen godtas, sier aktor i saken, statsadvokat Jo Christian Jordet, i en kommentar til NTB.


Tiltaltes forklaring

Tiltalte: - Jeg følte meg ensom og alene, og følte kanskje ikke at noen kunne hjelpe

I sin forklaring mandag beskrev 17-åringen en hverdag preget av ensomhet og utenforskap. Aktor viet mye tid til tiltales dagbok, som blant annet inneholdt flere «voldsmanus».

 

Har mistet stengslene

Den tiltalte gutten har erkjent drapet, men nektet straffskyld fordi han mener han var psykotisk. I dommen er han dømt tilregnelig. I dommen, ført i pennen av tingrettsdommer Ingulf Nordahl, kommer det fram at retten ikke er i tvil om at tiltalte viser klare narsissistiske og skremmende trekk, som er uvanlig å se hos så unge mennesker. Retten mener han synes å ha mistet stengslene som trengs for å unngå å begå ny alvorlig kriminalitet.


Fornærmet som grep inn forklarte seg i retten: - Det har vært grusomt i ettertid

Mannen som forsøkte å stoppe knivstikkinga var første vitne ut på første dag av hovedforhandlingen.

 

Vurderer anke

– Min klient ble gjort kjent med dommen i går, torsdag. Dommens resultat er et annet enn det denne side prosederte på, og det vil nå vurderes en anke, sier forsvareren til gutten, advokat Nora Hallén til NTB.

– Jeg finner den ensidig, og retten utelater vurderinger av flere sentrale forhold fra bevisførselen. Jeg er videre uenig i premissene som leder til resultatet, sier forsvareren videre.