Får ikke rive ysteripipa: Den har stor lokal verneverdi

Kulturarvenhet ved Oppland Fylkeskommune anser Vinstra Ysteri med pipe som et landemerke verdt å ta vare på.

Kulturarvenheten i Oppland Fylkeskommune anbefaler kommunen å avslå riving av ysteri-pipa på Vinstra.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

Uttalen, og vurderingen fra Kulturarvenheten, kommer etter søknad om å rive pipa. Det er eier av det nedlagte ysteriet, Sigurd Søberg, som har søkt om å få rive ysteripipa.