Denne brua over Vinstraelva vil sportsfiskerne ha fjernet

Gudbrandsdal Sportsfiskeforening mener brua er et vandringshinder for fisk som kommer opp fra Laugen for å gyte.

Brua over Vinstraelva i Lomoen. 

Nyheter

Gudbrandsdal sportsfiskeforening har tatt tak i saken etter tips fra lokale fiskere.