Her har ikkje søppel vore henta på tre månader

Husstandane i Sundstugu har klaga på manglande søppelhenting. Dei vil ha ei løysing, og svar på kvifor dette skjer etter 40 år. MGR seier dei har varsla på SMS, og klage til kommunen gav ikkje svar.

Bratt bakke: Å trille dei tunge dunkane opp nesten to hundre meter, i ein veg med ti prosent helling, blir ikkje aktuelt for Svein Solberg.   Foto: Guro Vollen

Nyheter

Fyrste klage sendte dei 31. mai, da hadde ikkje søppel vore henta heile den månaden, seier bebuarane vi snakkar med.