Før i tida: Folketellinga i Kvam i 1910

Telte folk natta mellom 1. og 2. desember

Folketellinga 1910 startet torsdag 1. desember over hele landet. Ordfører Johannes Krukhoug (1863-1943) var den som ledet tellinga i Nord-Fron.

Stasjonen: Norsk-dansk lærerkurs i august 1910. Mange bygdafolk møtte på jernbanestasjonen når det skulle komme gjester til folkehøyskolen, og elles også når det var togtider. (Foto: H. H. Lie 1910) 

Nyheter

Folket skulle registreres på den plassen de oppholdt seg natta mellom 1. og 2. desember. Også fraværende skulle registreres. Landets befolkning ble telt opp til 2 391 782 personer. 1 517 av disse var i Kvam sogn, som i areal var adskillig større enn i dag.