Denne brua over Vinstraelva kan måtte rives og fjernes før nyttår

Den midlertidige tillatelsen for brua over Vinstraelva, sier at den må fjernes innen 2019.

Denne brua over Vinstraelva er en viktig transportveg mellom Lomoen og Brynsmoen, men er ikke godkjent, og blir sett på som et vandringshinder for fisk. 

Nyheter

Fylkesmannen kom med den midlertidige tillatelsen i 2009, og den sier at brua skal rives innen 2019.