Da Knappsetra fikk nytt fjøs

På forsommeren i 1982 gikk en dugnadsgjeng i gang med å bygge et nytt seterfjøs til Ole Strandstadstuen på Knappsetra på Fåvangfjellet.

Nytt og gammelt: Til høyre ser vi det gamle steinfjøset fra midt på 1700-tallet som det er bygd et sel på toppen av.  Foto: Faksimile fra Dagningen

Nyheter

Historien har vi sporet via et bilde vi trykte i «Dølen før i tida» for noen uker. Vi etterspurte hva slags arbeidslag dette var, og Aud S. Dalen, datter til Ole Strandstadstuen, responderte. Hun hadde tatt vare på avisutklippet og kunne spe på både med flere bilder og mer historikk omkring det som skjedde.