Veteran i Sorperoa

Pål Engum sin Ford fra 1930 ruller fortsatt i England

Mange i Sorperoa husker sikkert at Pål Engum hadde stående en 1930 modell Ford.

Solgt og restaurert: Pål Engum sammen med engelskmannen Phil Albers i 1986. Bilen solgte Pål til Phil i 1976. 

Nyheter

Denne bilen ble i 1969 solgt til engelskmannen Phil Albers som et restaureringsobjekt.