Prosjekterer 30 nye hyttetomter ved Peer Gynt Seterveg

Sødorp Sameie setter nå i gang planarbeidet for å realisere utbyggingen av 30 nye hyttetomter i et nytt hyttefelt på Sødorpfjellet i Nord-Fron.

Det nye hyttefeltet ligger her på øversida av Peer Gynt Seterveg - noen hundre meter før Midtstulen.  

Nyheter

Hensikten med planen er å legge til rette for spredt fritidsbebyggelse fordelt på rundt 30 tomter. Området er konsekvensutredet for 35 tomter i kommuneplanens arealdel ( KPA ). I planbeskrivelsen til KPA er det etter konsekvensutredningen antatt /foreslått 23 tomter. Sødorp sameie har engasjert konsulent WSP Norge / RiK arkitektur for utarbeidelse av planinitiativ og planleggingsarbeid med plankart. Det øvrige planarbeidet utføres av fagkyndig Hanne Hvattum ved Sødorp sameie, opplyser sameiet.