Nygaard i 100, bokslepp og fest så sveitten reinn

Rasmus Stauri og Tom Rustad har samlet 100 av Oddvar Nygaards komposisjoner i bokform, og lørdag skal Oddvar Nygaard minnes og feires.

Hundre av de rundt 150 komposisjonene til Oddvar Nygaard gis nå ut i bokform. Bak boka står Rasmus Stauri og Tom Rustad.  Foto: Tor Larsen

Nyheter

«Nygaard i 100»-boka, er snakk om en notesamling som spenner over et tidsrom på 50 år. Flere av notene til disse komposisjonen er ikke lenger å få tak i, og flere har aldri blitt utgitt.
- Dette var for oss to noe vi måtte gjøre av kjærlighet til Oddvar Nygaard og hans minne. Og det falt seg helt naturlig å få det ferdig til festen «Nygaard i 100», sier de to drevne folkemusikerne.