Vil dempe konfliktgrunnlaget med entreprenører

Statens vegvesen inviterer derfor entreprenørbransjen til å komme med innspill til konkurransegrunnlag.

Statens vegvesen vil ha bedre dialog og samarbeid med entreprenører vedrørende utforming av kontrakter.  Foto: Sondre Mørdre Sandbakken - Statens vegvesen.

Nyheter

Dette gjelder til ny driftskontrakt for riksvegnettet i Gudbrandsdalen. Involvering av tilbydere i utformingen av ei driftskontrakt har ikke vært gjort tidligere i regi av Statens vegvesen. Kontrakten omfatter drift- og vedlikehold av ca. 400 kilometer veg.