Vil få folk til å treffes på veg «hematt i helga»

En fersk gruppe for samkjøring til og fra Midtdalen har begynt å koble sammen sjåfører og passasjerer. - Både gunstig og trivelig, sier initiativtaker Amund Grytting.

Gruppe: Gruppa på Facebook er tenkt å fungere som et alternativ for dem som enten er på jakt etter skyss, eller har et ledig sete eller to.  Foto: Silje Josten Lien

Det er gunstig, både økonomisk og miljømessig - og så er det skikkelig trivelig da!

Amund Grytting
Nyheter

- Samkjøring er ingen ny idé, men det er bare en ny måte å koble folk på, sier Amund Grytting, gründer og leder i organisasjonen Young Sustainable Impact. Bærekraft og innovasjon er vante temaer for 23-åringen.

Det er ikke få biler som kjører til og fra Midtdalen i løpet av uka, og da spesielt inn mot helga, og langt fra alle er fulle. Grytting oppdaga ei gruppe for samkjøring i Hallingdal og lurte på hvorfor det ikke fantes tilsvarende for Gudbrandsdalen.

- Jeg ser stadig vekk at folk legger ut spørsmål på Facebook om det er noen som kjører hit og dit, men da er det gjerne ditt eget nettverk som ser det. Jeg tenkte det kunne være greit å ha ei gruppe som er ment for det, der alle kan legge ut innlegg og det er greit å spørre, sier han.

Positive: Amund Grytting og Birgitte Bay tror tilbudet kan være en av flere måter for å tilpasse seg framtidas mobilitet.  Foto: Silje Josten Lien

- Annen form for mobilitet

Han kontakta leder for Midt-Gudbrandsdal næringsforening, Birgitte Bay, og lurte på hva hun tenkte.

- Vi vil gjerne prøve oss fram for å bygge bro til dem vi vet blir viktige framover, både for næringslivet og generelt. De som har bodd i byen er gjerne opptatt av en annen form for mobilitet, dette inintiativet er posititivt og en del av dette, sier Bay.

I løpet av det første døgnet meldte nærmere 200 personer seg inn i gruppa, som fikk navnet «Hematt i helga?».

Grytting har sjøl fått testa ut opplegget, da han fikk skyss med en pendler bosatt i Sør-Fron på veg oppover fra Oslo.

- Det er gunstig, både økonomisk og miljømessig - og så er det skikkelig trivelig da! Vi fikk to timer der vi kunne bli kjent, det var interessant.

Grytting ringer broren Iver, som har fylt opp bilen med både kjente og ukjente folk som har tenkt seg fra storbyen og hjem til Midtdalen. Over høyttaleren melder passasjerene om at de ellers enten hadde kjørt egen bil eller tatt toget, for så å bli henta på stasjonen.


Enighet om fiberutbygging i Midtdalen - minst 650 husstander skal få fiber i 2020

Minst 650 husstander skal få fiber i løpet av neste år, lover partene etter enighet om ny utbyggingsavtale.


- Avhengig av en viss mengde

De to understreker at for at tilbudet skal favne bredt, må gruppa vokse i størrelse.

- Det er avhengig av en viss mengde folk, for at alle skal kunne finne noen som det passer med. Men så langt ser det ut som det er interesse, sier Grytting.

Hvis tilbudet svarer til et reellt behov, vil det ha livets rett, mener Bay.

- Jeg er veldig spent på hvordan den kan vokse. Det er ikke én løsning som vil løse transportbehovet i framtida, det er flere små ting som kan kobles sammen og bidra til bedring.