Desse skal sitte i kommunestyret i Sør-Fron

Det er 19 representantar i Sør-Fron kommunestyre. Slik blir samansetninga dei neste fire åra:
Nyheter

10 representantar fra Senterpartiet: Ole Tvete Muriteigen (ordførar), Gunhild Haave, Wenche Rønningen, Kristin Vold Lexander Erik Blakstad Haave, Ragnhild Ulberg, Magnus Berge, Anders Sveipe Bergseth, Svein Rune Jetlund, Brit Dalseg.

6 representantar frå Ap: Jone Elisabeth Strand, Per Gunnar Hagelien, Arne Bredeveien, Unni Dalbu, Knut Brandrud, Trond Sønsteli.

2 representantar frå Sør-Fron bygdeliste: Jon Suleng og Hanne Skogum Monshaugen.

1 representant frå Høgre: Trygve Grov.

Endringer frå sist periode: Sp får inn to fleire, Ap mister tre, Høgre kjem inn med ein representant.


Desse skal sitte i kommunestyret i Nord-Fron

Det er 25 representantar i kommunestyret i Nord Fron.Disse skal sitte i kommunestyret i Ringebu

Det er 21 representanter i kommunestyret i Ringebu.