Ungdom og rus

Politikontakt Kjell Bakken: – Har vi ikke med oss foreldrene, er det vanskelig å nå fram til de unge

Foreldrene er essensielle i det forebyggende arbeidet inn mot ungdommer, sier politikontakt Kjell Bakken.

Politibetjent Kjell Bakken jobber med forebyggende arbeid blant ungdom. Han mener foreldrene må engasjere seg mer, for å nå fram til de unge.  Foto: Silje Josten Lien

Ha oversikt over hvor de er, avtal samkjøring med andre foreldre og så videre. Rådene er de samme som tidligere det har ikke endra seg mye der.

Kjell Bakken
Nyheter

– Foreldregruppa er helt essensiell hva gjelder forebyggende arbeid. Har vi ikke med oss dem, er det fryktelig vanskelig å nå fram med budskap til de unge. Det gjelder spesielt tidlig alkoholdebut og arenaer for det, sier Kjell Bakken, som i vår ble politikontakt for midtdalskommunene.