Rovviltnemndene og regionrådet sams i kritikk mot rovvilthøyring

– Umogleg storleik på rovviltnemnder

Klima og miljødepartementet (KLD) vil ha ei rovviltnemnd som dekkjer heile Aust- og Sørlandet og ei politisk uavhengig klagenemnd. I Midtdalen er motstanden stor.

Semje: Ordførarane i Midtdalen, Ole T. Muriteigen (Sp), Arne Fossmo (Ap) og Rune Støstad (Ap), hadde med skisse til høyringsuttale inn til regionrådet fredag. Her diskuterer dei saken før møtet med rovviltnemndsleiar i Oppland, Aud Hove. Fylket vedtek høyringsuttale torsdag.   Foto: Guro Vollen

Nyheter

Fredag møttes regionrådet, og uttala derifrå slaktar departementets framlegg.