Nå skal det bli slutt på å vente på vedlikehold av vegene: Ny asfalttype forenkler jobben

Ny asfalttype skal gjøre det enklere å reparere skader og hull i vegbanen.

Tester ny asfalt: Egil Mellemsdokken styrer gravemaskina med sikker hånd, mens Jostein Fossehage og Ivars Vitolins jevner ut asfalten ved ferista på Kvarvet på Sør-Fron.   Foto: Bjørn Berget

Nyheter

Fredag var det duka for utprøving av denne nye asfalttypen på Kvarvet i Sør-Fron. Asfalten av av typen Ez Street. Dette er en type som er tilsatt et råstoff som gjør at den kan både legges og lagres kald.