14 brudd på regelverk avdekket ved Vinstra ungdomsskole

Den endelige tilsynsrapporten som fylkesmannen i Innlandet har jobbet med siden februar i år er nå klar. Tilsynene ble iverksatt på bakgrunn av knivdrapet i oktober i fjor, for å se om de involverte tjenestene blir drevet på en forsvarlig måte.

Fylkesmannen har avdekka 14 brudd på opplæringsloven ved Vinstra ungdomsskolen. Nå får Nord-Fron kommune frist på seg til 6. desember med å rette opp bruddene.   Foto: Guro Vollen (Arkiv)

Nyheter

Siden februar i år har fylkesmannen i Innlandet vært på tilsyn hos Nord-Fron kommune, Ringebu kommune, Oppland fylkeskommune. Resultatet er en rekke rapporter for Vinstra ungdomsskole, skolehelsetjenesten i ungdomsskolen og videregående, rus og psykisk helse, fastlegetjenesten og barneverntjenesten.