Johannes er 80 år og i full jobb: - Kroppen er ikke beregnet til å være i ro

Johannes Bakken har fylt 80 år, men ligger ikke mye på sofaen av den grunn.

Johanne Bakken har livslang arbeidslyst. 80-åringen har absloutt ikke tenkt å trappe ned. Snekring er både arbeid og hobby, sier han.   Foto: Gier Teigøyen

Den eneste forskjellen er at i yngre år tok jeg en ny økt utover kvleden.

Johannes Bakken
Nyheter

Han har daglig en arbeidsdag på ni timer på fabrikken til Bakkens Treprodukter, som sønnen Bjørn nå er daglig leder for.