Siste nytt innen næringslivet i Midtdalen: Nyregistrerte selkap, nye daglige ledere og tvangsoppløsninger

Oversikt over registreringer i Brønnøysunregistrene i kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.
Nyheter

Geeknseek Digital NUF: Nyregistrering av norskregistrert utenlandsk foretak. Formålet er å drive digital investering og digital konsultering. Daglig leder er Svein Torger Søberg, Vinstra. Foretaket står oppført med adresse i Storbritania.